Omsorgspartiet i Arboga uppdrag 2018-2022

Kommunstyrelse & nämnder
Kommunstyrelsen Carl-Erik Almskoug  
Barn och Utbildningsnämnden Sune Gustavsson  
Socialnämnden  


 
Fritid och Kulturnämnden Stefan Hjalmarsson  

              Kontakt: 070-3301446